Webontwerp deur ARK Webontwerp * Web Design by ARK Web Design

Borduurland

Sitemap Werfkaart

Updated: February 6, 2023 ** Opgedateer: 6 Februarie 2023

 

 

 
 

 

 

For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out her roots by the river, and shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green; and shall not be careful in the year of drought, neither shall cease from yielding fruit.

Jeremiah 17:8

Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen; en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie en hou nie op om vrugte te dra nie.

Jeremia 17:8

     

Welcome
at Embroideryland

This site is the picture library for
Cool Creations. Choose your design from one of the various themes and let Cool Creations embroider the picture on the product you buy.

The Sitemap at Embroideryland gives an overview of the site. At the Picture Collection more than 10 different main themes are found such as Christian items, Animals, Art, Nature, Sea, Sports and more.

Also be sure to visit Cool Designs to look at designs already embroidered.  The embroidery art is beautiful and the exhibit is a joy to look at.

Welkom
by Borduurland

Hierdie webwerf is die prente-biblioteek vir Cool Creations. Kies jou ontwerp vanuit die talle temas en laat Cool Creations vir jou die prent op die produk wat jy koop, borduur.

Die Werfkaart van Borduurland gee 'n inhoudsopgawe van die webwerf. By die Prente Versameling is daar meer as 10 verskillende hooftemas soos Christelike items, Diere, Kuns, Natuur, See, Sport en nog meer.

Besoek gerus ook Cool Designs om ontwerpe, wat reeds borduur is, te besigtig. Die borduurkunswerk is pragtig en die uitstalling  is 'n fees vir die oog.

 
 

 

 

Sitemap Werfkaart

ARK Webontwerp (Dienste) * ARK Web Design (Services)


Voetspore

ARK Web Design since 1998
ARK Webontwerp sedert 1998

arkpark.net


swallowsoftware.arkpark.net 

ARK Web Design  2013 - 2023
ARK Webontwerp  2013 - 2023

Meer inligting oor Bybelhulpmiddels'n Christen ...

Bybelteks

Bible Text

Bekering